Privacybeleid

1. Introductie

Welkom bij Claimtech, de online dienst die jouw vorderingen op basis van claims inzichtelijk maakt. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, en hoe we ze beschermen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen om goed op de hoogte te zijn van ons privacybeleid.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.1 Gegevensverwerking door Claimtech:

 • Het ophalen van transactiegegevens van jouw bankrekening, met jouw expliciete toestemming (grondslag).
 • Het analyseren van transactiegegevens met behulp van ons algoritme om potentiele claims te identificeren.
 • Gedurende de toestemmingsperiode blijven scannen op nieuwe, bekendgemaakte claims en jou hierover informeren.
 • Gedurende de toestemmingsperiode blijven scannen op nieuwe, bekendgemaakte claims en jou hierover informeren.
 • Beveiligde opslag van de verzamelde gegevens en analyse ervan met ons intelligente algoritme.
 • Omgaan met bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in Artikel 13.

2.2 Gegevensverwerking door derden (GoCardless):

Onze partner, GoCardless, die volledig PSD-2 vergund is, haalt jouw bankgegevens op na expliciete toestemming.

3. Grondslag

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw expliciete toestemming.

4. Type betrokkenen

Bij Claimtech onderscheiden we twee typen betrokkenen:

 • Gebruikers: Personen die rechtstreeks gebruikmaken van onze dienst.
 • Bedrijven/claimpartijen: Bedrijven die gebruikers aanmelden voor een scan of onze dienst integreren in hun aanmeldflow.

5. Welke persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Transactiegegevens van jouw bankrekening. (geen saldo en/of andere bankinformatie)
 • Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • E-mailadres

6. Bijzondere persoonsgegevens

Wij analyseren transactiegegevens met behulp van ons algoritme om potentiële claims te identificeren. Hierbij kan het voorkomen dat bepaalde transacties bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals gegevens over politieke voorkeurs of gezondheid. Het is van belang om te benadrukken dat wij deze gegevens niet verwerken voor enig doel en wettelijk niet bevoegd zijn om deze te gebruiken.

7. Derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende derde partij:

 • GoCardless, die volledig PSD-2 vergund is, haalt jouw bankgegevens op na expliciete toestemming van gebruikers. Voor meer informatie over hun privacybeleid, kun je hier hun privacyverklaring raadplegen.

8. Verwerking buiten EER

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten het EER-gebied verwerkt. Ze worden opgeslagen op een server in Nederland.

9. Beveiliging en gegevensbescherming

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, waaronder:

 • Versleuteling van gegevens
 • Autorisatiebeheer
 • Dataminimalisatie
 • Privacy-by-design
 • Beveiligde opslag van de verzamelde gegevens en analyse ervan met ons slimme algoritme

10. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten het EER-gebied verwerkt. Ze worden opgeslagen op een server in Nederland.

11. Toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

12. Toestemming

Indien je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met [email protected]. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected].

14. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke eisen of om veranderingen in onze diensten weer te geven. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen voor updates.